ด่านศุลกากรเชียงคาน
Chiang Khan Customs House
 

พื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่รับผิดชอบ
ด่านศุลกากรเชียงคาน รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเลย(ยกเว้นอำเภอท่าลี่,  อำเภอภูเรือ, อำเภอด่านซ้าย, และอำเภอนาแห้ว)  และจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีด่านพรมแดนถาวร อยู่ในความรับผิดชอบ 2 แห่ง ดังนี้

1. ด่านพรมแดนเชียงคาน

ที่ตั้ง บ้านเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เวลาทำการ 06.00 ? 18.00 น.
ทางอนุมัติ  จากท่าศุลกากรเชียงคาน
ริมแม่น้ำโขงไปตามซอยศรีเชียงคาน
26 ถึงด่านศุลกากรเชียงคาน2. ด่านพรมแดนบ้านคกไผ่
ที่ตั้ง บ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ห่างจากด่านศุลกากรเชียงคาน ประมาณ 42 กิโลเมตร
เวลาทำการ 06.00 ? 18.00 น.
ทางอนุมัติ    จากท่าเรือหน้าด่านพรมแดน บ้านคกไผ่ไปตามถนนไม่ปรากฏชื่อเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211สามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 (หนองสองห้อง)-เชียงคานผ่านที่ว่าการ อำเภอเชียงคาน เลี้ยวขวาไปตามซอยศรีเชียงคาน 26 ถึงด่านศุลกากรเชียงคาน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 เมษายน 2559 09:02:49
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรเชียงคาน
45 หมู่ 2 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4282-1100
อีเมล์ : 73180000@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงคาน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรเชียงคาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ