ด่านศุลกากรเชียงคาน
Chiang Khan Customs House
 

ประวัติด่านศุลกากรเชียงคาน

ความเป็นมา
ด่านศุลกากรเชียงคาน จัดตั้งให้เป็นท่าหรือที่สำหรับการนำเข้าหรือส่งออกของทุกประเภท ตามกฎกระทรวงการคลังฉบับที่ 47 (พ.ศ.2507) ซึ่งต่อมาความเจริญและเศรษฐกิจของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และแขวงเวียงจันทน์ และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ขยายตัวมากขึ้น รวมทั้งการค้าระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ จึงได้เพิ่มเติมให้ด่านศุลกากรเชียงคาน เป็นที่สำหรับส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท(กฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 134 พ.ศ.2543) และในปัจจุบันตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2553 ด่านศุลกากรเชียงคาน สามารถดำเนินการ
  1. นำของเข้า ของทุกประเภท
  2. นำของออก ของทุกประเภท
  3. ส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้าหรือของที่มีทัณฑ์บน ของทุกประเภท
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 25 ตุลาคม 2565 15:38:00

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรเชียงคาน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรเชียงคาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ